Sağlıklı Gebelik İzlemi

Gebelik döneminin oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz için, tüm süreçler takip edilmekte ve sağlıklı bir doğum için her türlü önlem alınmaktadır.

İlk 3 Aylık Gebelik Dönemi İçin
Rutin Smear taraması
Ense kalınlığı ölçümü
İkili Tarama testi
Arteria Uterina Doppler ölçümü
Korionik Villus Örneklemesi (CVS) yapılmaktadır.

İkinci 3 Aylık Gebelik Dönemi İçin
Fetal anomali taraması
Dörtlü tarama testi
Amniyosentez
Kordosentez yapılmaktadır.

Üçüncü 3 Aylık Gebelik Dönemi İçin
Nonstress test (NST)
Biyofizik profil
Umblical Arter ve Midserebral Arter Doppler
Ateria Uterina Doppler incelemesi
Yüksek riskli gebeliklerin izlemi
İkiz ve çoğul gebeliklerin takibi
Gebelik eğitim programı

Gebelik Sırasında Uygulanan Girişimler
CVS
Amniyosentez
Dörtlü tarama testi
Anomali taramaları
Servikal Serklaj
NST
Doppler Ultrasyon incelemeleri

Doğum
Anne adaylarının doğum şekline kendisi ve gebeliği süresince yardımcı olan doktoru birlikte karar vermelidir. Servisimizde aşağıda yer alan doğum çeşitleri uygulanmaktadır.
Normal doğum
Ağrısız doğum (epidural)
Sezaryen (genel)
Sezaryen (epidural+kombine)

Ersoy Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü; tanı, tedavi ve cerrahide son tekniklerin uygulanmasını mümkün kılan üstün donanım ile branşın kapsadığı çok farklı disiplinlerin bir arada olduğu çağdaş, güvenilir hizmetler sunmaktadır.