Menopoz

Menopoz: En az 12 aylık adetsiz bir dönemin takip ettiği veya her iki overin (yumurtalığın) cerrahi olarak çıkarıldığı veya harap edildiği zamandan önce görülen son adettir.

Perimenopoz: Doğal menopoza girmeden hemen önceki dönemde görülen, değişikliklerin başladığı en az 6 yıl süren geçiş dönemidir ve menopozdan sonraki 1 yılı kapsar.

Oluşturulan Menopoz: Overleri ortadan kaldıran veya overlere ciddi olarak hasar veren tıbbi tedaviler veya cerrahi bir müdahale sonucu ortaya çıkan menopozdur.

Prematür (Erken) Menopoz: 40 yaş ve öncesinde görülen menopoz.

Postmenopoz: Menopoz sonrasındaki yıllar.

Menopozun Fizyolojisi
Yumurtalık folliküllerinin kaybı, yumurtalık hormon üretiminde yavaş bir azalmaya yol açar ve bu durum da adetin kesilmesi ve çocuk sahibi olma yeteneğinin kaybıyla sonuçlanır.
FSH >40 olarak ölçülür.
Kilo alımı, deri ve saç değişiklikleri, kuru göz sendromu, vajinal kuruluk, kemik kaybı gibi vücut değişiklikleri görülür.

Menopoz Tedavisinde Amaç
Hastalık veya Koşullar
Menopoza bağlı şikayetler (Ateş basması, terleme, çarpıntı, uyku bozukluğu, dikkat dağınıklığı, cinsel isteksizlik)
Postmenopozal kadınlarda oluşan osteoporoz, kalb ve damar hastalıkları (koroner kalp hastalığı, inmeler, venöz tromboemboliler (VTE)), diyabet mellitus, ruh durumu, depresyon, idrak eksikliği ve demanstır.

Müdahaleler ve Önemli Pratikler
Kadının kar-zarar profiline göre tedavinin bireyselleştirilmesi ve tedavinin:
-Hormon tedavisi (HT) formülleri
-Veriliş yolları
-Tedavinin zamanlaması
Östrojen tedavisi (ET) ve Östrojen-progesteron tedavisinin (EPT) kullanım süreleri
Vulvar ve vajinal kuruluğu olan kadınlarda ET
Erken menopozlu kadınlarda HT
Transdermal (cilde yapıştırılan) ve düşük-doz oral östrojen verilmesiyle ilişkili yararların önemi

Major Öneriler
Sonuçlar ve Öneriler
Hormon tedavisinin (HT) kullanımında tedavinin bireyselleştirilmesi kilit öneme sahiptir. Kadının sağlığını, yaşam önceliklerinin kalitesini ve bunlar kadar venöz tromboz riski, koroner arter hastalığı (KAH) riski, inme ve meme kanseri gibi kişisel risklere göre tedavi bireyselleştirilmelidir.

Tedavi için önerilen süre kombine östrojen-progesteron tedavisi (EPT) ve östrojen tedavisi (ET) için değişiklik göstermektedir. EPT için kullanım süresi, 5 yıllık kullanımla gelen artmış meme kanseri riski ve artmış meme kanseri mortalitesi ile sınırlanmış iken, ET ortalama 7 yıllık kullanımda ve 4 yıllık takip sürecinde daha avantajlı bir kar-zarar profiline sahiptir ve bu durum ET’ nin kullanım süresinde daha fazla esnekliğe olanak sağlamaktadır.

Menopoz Döneminde Neler Yapılmalıdır?

Menopoz Döneminin Aşamaları Nelerdir?

Menopozun Belirtileri Nelerdir?

Menopoz Bir Hastalık mıdır?

Ersoy Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü; tanı, tedavi ve cerrahide son tekniklerin uygulanmasını mümkün kılan üstün donanım ile branşın kapsadığı çok farklı disiplinlerin bir arada olduğu çağdaş, güvenilir hizmetler sunmaktadır.