Düzenli Gebelik Takipleri

Olağan gebelik izlem takviminizi öğrenmek için aile hekiminize veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanınıza başvurup detaylı bilgi alın.

Sorunsuz bir gebelikte normal takip şekli ve yapılması gerekenler şu şekildedir.
• İlk izlem: Gebeliğin ilk 14 haftasında
• İkinci izlem: Gebeliğin 18-24. haftaları arasında
• Üçüncü izlem: Gebeliğin 28-32. haftaları arasında
• Dördüncü izlem: Gebeliğin 36-38. haftaları arasında

İlk Trimester İlk İzlem İlk Kontroller
Doktorunuz sizi değerlendirdikten sonra bazı testler isteyecektir. Bu testlerin bir kısmı tüm gebelere yapılmakla beraber bazıları sizin sağlık durumunuza özgün, doktorunuz tarafından istenecektir. Doğum öncesi tarama testleri ise zeka geriliği ile seyreden bazı hastalıkları erken saptamak için istenir. Bu testler gebeliğin belirli haftalarında yapıldığından gebe olduğunuzu öğrenince hemen doktora başvurmanız önemlidir.

İlk muayenede istenen testler; sizin genel sağlık durumunuzu değerlendirmeye yönelik kan testleri (kan sayımı, karaciğer, tiroid, kan şekeri, idrar gibi) ile doktorun gerekli görmesi durumunda bebeğe bulaşabilecek bir hastalık taşıyıp taşımadığınıza yönelik testler (TORCH, sarılık, HIV, VDRL) ve kan grubudur.

İkili Test
11-14. haftalar arası yapılan tanı testidir. Bu haftalar arasında ultrasonda bebeğin değerlendirilip ense kalınlığı ölçüldükten sonra ikili test (kan tahlili) yapılır. Sonuçlar değerlendirildikten sonra yüksek riskli bulunmuşsa bir sonraki aşamada amniosentez/kordosentez denen testler (rahim içinden sıvı ya da kordondan kan alınması) ya da Harmony (Prena test) önerilir. Ancak bu yollar ile alınan örneklerin genetik incelenmesi ile kesin teşhis konulabilir.

İkinci Trimester Kontrolleri
Üçlü / Dörtlü Test
16-20. haftalar arası ultrasonda bebeğin değerlendirilmesinden sonra üçlü veya dörtlü test istenebilir. Eğer sonuçlar yüksek riskli ise amniosentez ya da kordosentez yapılmalıdır.

İkinci Düzey Ultrason
18-22. haftalar arası detaylı ultrason da denilen ikinci düzey ultrasonla bebeğinizin değerlendirilmesi için en uygun zaman 5. ayın bitimidir. Özellikle kalp gibi bazı organların daha iyi değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.

Şeker Yükleme Testi
24-28. haftalar arası gebelik şekeri olup olmadığını saptamak için yapılır. Standart olarak 75 gr. glukoz içildikten sonra 1. ve 2. saatte kan şekeriniz ölçülür. Gebelik şekerinizin olduğu saptanırsa gerekli tedaviniz başlanıp, gebeliğinizin ve kan şekerinizin daha sıkı takip edilmesi gerekir. Bu tahliller haricinde doktorunuz sizin için gerekli başka tahlilleri isteyeceği gibi gebelik takibi süresince bu tahlillerin bazıları tekrarlanarak
değişimleri takip edilecektir.

Son Trimester Kontrolleri
Son 3 aylık takiplerde sizde; tansiyon, ödem gibi bebekte ise suyun azalması, gelişme geriliği gibi gelişebilecek beklenmeyen durumların zamanında saptanması için takipleriniz sıklaşarak devam etmelidir.
Gerekli durumlarda tahlil istenebilir. NST denen cihaz ile bebek kalp atışlarının değerlendirilmesi doktorunuz gerekli gördükçe istenecektir.

Ersoy Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü; tanı, tedavi ve cerrahide son tekniklerin uygulanmasını mümkün kılan üstün donanım ile branşın kapsadığı çok farklı disiplinlerin bir arada olduğu çağdaş, güvenilir hizmetler sunmaktadır.