4 Boyutlu Ultrason

Bir teknoloji mucizesi olan 4 boyutlu ultrasonla, bebeğin anne karnında gerçek ve eş zamanlı hareketlerini izlemek mümkündür. 3 boyutlu ultrasonda alınan görüntülere zaman faktörünün eklenmesi ile hareketler de görünür hale geldi ve bu da 4 boyutlu ultrason olarak adlandırıldı. 4 boyutlu ultrason cihazları iki boyutlu inceleme özelliğinin yanı sıra, renkli doppler ve 3 boyut özelliğini birlikte barındırırlar.

Esas olarak 3 veya 4 boyutlu ultrason klasik 2 boyutlu ultrason kullanımını gereksiz kılacak bir yöntem değildir. Ancak, klasik ultrasonda saptanması güç olan veya deneyim isteyen bazı durumlarda avantaj sağlamaktadır. Özellikle bebeğin dış yapısının incelenmesinde (yarık dudak, kol ve bacaklardaki bazı detay anomalilerin görülmesinde, nöral tüp defektlerinde) avantajlıdır.

Gebelikte 4 boyutlu ultrason elzem olmasa da aslında en önemli avantajlarından biri, anne ve baba adaylarının doğmamış bebeklerinin gerçek görünümünü görmeleri ile normalde doğumdan sonra kurulması beklenen duygusal bağların daha önceden oluşmasıdır. Gebelikte 4 boyutlu ultrasonda görüntü elde edebilmek için incelemek istediğimiz kısmın önünde yeterli miktarda amnion sıvısı olmalı, ayrıca incelenecek kısmın örneğin bebeğin yüzünün bize dönük olması gerekmektedir. Bebeğin pozisyonu nedeniyle görüntü elde edilememesi halinde incelemenin bir süre sonra yapılması uygun pozisyon elde edilmesine olanak sağlamakta ve gerekli görüntüler elde edilebilmektedir.

4 Boyutlu Ultrason Nedir?

4 Boyutlu Ultrason Ne Zaman Yapılmalıdır?

4 Boyutlu Ultrason ile Bebeğin Hangi Özellikleri Anlaşılabilir?

4 Boyutlu Ultrason Zararlı mıdır?

Ersoy Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü; tanı, tedavi ve cerrahide son tekniklerin uygulanmasını mümkün kılan üstün donanım ile branşın kapsadığı çok farklı disiplinlerin bir arada olduğu çağdaş, güvenilir hizmetler sunmaktadır.